Γιάννης Γερμανός


_MG_6366Εκπαίδευση:
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (LL.B – 2006), Master of Laws (LL.M.-2008) Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ασκεί δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008, Παρά Πρωτοδίκαις.

Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Διαιτησία, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Ιδιωτικής/Κοινωνικής Ασφάλισης.

Γλωσσικές Δεξιότητες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.

Επικοινωνία:  germanos@economoulawoffice.gr