Θεοδώρα Ευαγγελοπούλου


_MG_6249Εκπαίδευση:
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (LL.B – 2007), Ασκεί δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2010, Παρά Πρωτοδίκαις.

Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Συμβάσεις, Διοικητικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο.

Γλωσσικές Δεξιότητες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Επικοινωνία: th.evangelop@economoulawoffice.gr