Αλκιβιάδης Οικονόμου


_MG_6321Εκπαίδευση:
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (LL.B – 1978) με βαθμό “Άριστα”, Master of Laws (U.C.L.) University College London (LL.M. – 1980), Ασκεί δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1980, Παρ’ Αρείω Πάγω.

Τομείς Εξειδίκευσης: Δημόσια Έργα (Έργα, Προμήθειες, Υπηρεσίες), Δημόσιες και Ιδιωτικές Τεχνικές Συμβάσεις, Εμπράγματο Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εταιρικό Δίκαιο και Εταιρική Πρακτική, Δίκαιο Ανταγωνισμού (Ελεύθερου και Αθέμιτου), Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ειδικός συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Δίκαιο Ανταγωνισμού), Μέλος της Ελληνικής Κοινότητας για τη Μελέτη του Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (1995).

Γλωσσικές Δεξιότητες: Ελληνικά, Αγγλικά

Επικοινωνία: alkis@economoulawoffice.gr  alkecon@otenet.gr