Η Ομάδα μας

Το γραφείο μας έχει σήμερα αρκετά μέλη – δικηγόρους, ενώ συνεργάζεται μόνιμα με ειδικούς συμβούλους από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα για την παροχή γνωμοδοτήσεων και την αντιμετώπιση θεμάτων εξαιρετικού χαρακτήρα. Παρέχει νομική υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, που αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες, συναλλαγές, εταιρικές λειτουργίες και προσωπικές υποθέσεις. Ιδιαίτερη ανάπτυξη έχει ο τομέας των συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών, που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις διαφόρων εταιρικών τύπων. Επίσης, αναπτύσσει συνεργασίες με συμπράττοντες δικηγόρους, στο πλαίσιο της εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων. Το Γραφείο συνεργάζεται επίσης, με επιλεγμένα δικηγορικά γραφεία σε πολλές πρωτεύουσες Νομών της Ελλάδας, καθώς και με γραφεία ανταπόκρισης σε πόλεις του εξωτερικού.

Η δικηγορική μας ομάδα είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη. Εκτός από τα Ελληνικά επαγγελματικά τους προσόντα, οι δικηγόροι μας μιλούν αρκετές διαφορετικές ξένες γλώσσες και έχουν επίσης εκπαιδευτεί σε χώρες του εξωτερικού. Πολλοί εξ αυτών έχουν λάβει μεταπτυχιακά πτυχία από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουν μια ευρεία κατανόηση των νόμων και πρακτικών άλλων χωρών, εκτός από την Ελλάδα. Το διεθνές αυτό υπόβαθρό τους, τους επιτρέπει τη δόμηση και διαπραγμάτευση δια-συνοριακών επαγγελματικών συναλλαγών και την καταγραφή αυτών στα πρότυπα των Αγγλοσαξόνων/Αμερικανών δικηγόρων και των πελατών τους. Η εξοικείωση αυτή με τις ξένες γλώσσες και κουλτούρες επιτρέπει στο Γραφείο μας να γεφυρώνει ταις τυχόν πολιτιστικές διαφορές και να κάνει τους πελάτες να αισθάνονται άνετα κατά τις Ελληνικές αλλά και τις Διεθνείς επιχειρήσεις και επαγγελματικές συναλλαγές τους.