Οι Αρχές μας

Το Δικηγορικό Γραφείο Άλκης Οικονόμου & Συνεργάτες είναι ένα δικηγορικό γραφείο με βάση την Αθήνα, που παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους σημαντικούς τομείς του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου και δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες κάθε πελάτη. Το γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε ένα ευρύ πελατολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει πολλές από τις κορυφαίες πολυεθνικές εταιρίες της Χώρας και του εξωτερικού,  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, μεγάλες εταιρίες κρατικών συμφερόντων, ιδιωτικά ιδρύματα καθώς και ιδιώτες που κατέχουν εξέχουσες θέσεις. Το γραφείο έχει λάβει μέρος σε πολλές από τις πλέον σημαντικές συναλλαγές και υποθέσεις στην Ελλάδα και εξυπηρετεί τους πελάτες του σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, σε συνεργασία με κορυφαία διεθνή δικηγορικά γραφεία. Το γραφείο, που βασίζεται στους δύο πυλώνες της συμβουλευτικής δικηγορίας και της δικηγορίας επίλυσης διαφορών, είναι ευρέως αναγνωρισμένο για την υπεροχή του σε μια σειρά τομέων εξειδίκευσης και δραστηριότητας , η καθεμία εκ των οποίων έχει επικεφαλής ορισμένους από τους πλέον διακεκριμένους νομικούς της Ελλάδας.

Το γραφείο μας έχει σήμερα αρκετά μέλη – δικηγόρους, ενώ συνεργάζεται μόνιμα με ειδικούς συμβούλους από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα για την παροχή γνωμοδοτήσεων και την αντιμετώπιση θεμάτων εξαιρετικού χαρακτήρα. Παρέχει νομική υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, που αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες, συναλλαγές, εταιρικές λειτουργίες και προσωπικές υποθέσεις. Ιδιαίτερη ανάπτυξη έχει ο τομέας των συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών, που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις διαφόρων εταιρικών τύπων. Επίσης, αναπτύσσει συνεργασίες με συμπράττοντες δικηγόρους, στο πλαίσιο της εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων. Το Γραφείο συνεργάζεται επίσης, με επιλεγμένα δικηγορικά γραφεία σε πολλές πρωτεύουσες Νομών της Ελλάδας, καθώς και με γραφεία ανταπόκρισης σε πόλεις του εξωτερικού.

Η δικηγορική μας ομάδα είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη. Εκτός από τα Ελληνικά επαγγελματικά τους προσόντα, οι δικηγόροι μας μιλούν αρκετές διαφορετικές ξένες γλώσσες και έχουν επίσης εκπαιδευτεί σε χώρες του εξωτερικού. Πολλοί εξ αυτών έχουν λάβει μεταπτυχιακά πτυχία από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουν μια ευρεία κατανόηση των νόμων και πρακτικών άλλων χωρών, εκτός από την Ελλάδα. Το διεθνές αυτό υπόβαθρό τους, τους επιτρέπει τη δόμηση και διαπραγμάτευση δια-συνοριακών επαγγελματικών συναλλαγών και την καταγραφή αυτών στα πρότυπα των Αγγλοσαξόνων/Αμερικανών δικηγόρων και των πελατών τους. Η εξοικείωση αυτή με τις ξένες γλώσσες και κουλτούρες επιτρέπει στο Γραφείο μας να γεφυρώνει ταις τυχόν πολιτιστικές διαφορές και να κάνει τους πελάτες να αισθάνονται άνετα κατά τις Ελληνικές αλλά και τις Διεθνείς επιχειρήσεις και επαγγελματικές συναλλαγές τους.